Αφασία εν συντομία: Περίληψη για την αφασία

Περίληψη για την αφασία

Μετακινηθείτε προς τα κάτω στη σελίδα για να διαβάσετε τον πίνακα περίληψης για την αφασία.

αφασία Αφασία: Γλωσσική ανεπάρκεια, συνήθως λόγω εγκεφαλικών παθολογιών. Η αφασία αναγνωρίζει μια αλλαγή στην ικανότητα κατανόησης και χρήσης τόσο των λέξεων όσο και των προφορικών εκφράσεων
Αφασία: επίπτωση 150.000 ασθενείς με αφασία στην Ιταλία

Επηρεάζει το 40% των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο στο αριστερό ημισφαίριο

20.000 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο

Αφασία: ετυμολογίες και νόημα του όρου Αφηρημένη μετάφραση : η αφασία προέρχεται από την ελληνική ἀφασία, που σημαίνει μουσισματική

Σημασία : ένας αφασικός ασθενής δεν είναι πάντα "αυτός που δεν μιλάει", αλλά και "αυτός που μιλάει, χωρίς τη δυνατότητα επικοινωνίας"

Αφασία: γενική περιγραφή Η αφασία επηρεάζει τις πολλαπλές πτυχές της επικοινωνίας:
 • παραγωγή λέξεων
 • δομή των λέξεων
 • κατανόηση της γλώσσας
 • επανάληψη των λέξεων
 • ικανότητα να επαναλαμβάνει μια λέξη ή μια φράση
 • την ικανότητα να εκφράζει μια έννοια, να μιλάει ή να γράφει
Αφασία: αιτίες
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο (εγκεφαλικό)
 • Τραυματισμό στο κεφάλι
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Ασθένεια Alzheimer
 • αγγειακό εγκεφαλικό
 • Αγγειακό τραυματισμό
 • Αιμορραγία ή ισχαιμία
 • Μεταβατική ισχαιμία
 • Εγκεφαλικά έμφρακτα
 • Εγκεφαλίτιδα και λοιμώδεις διεργασίες
 • Μερικές επιληπτικές κρίσεις
 • Κωμική ημικρανία
 • Εγκέφαλος όγκου
Αφασία: ασθένειες που συνδέονται με την αφασία
 • δυσαρθρία
 • απραξία
 • ημιπληγία
 • ημιπάρεση
 • αμνησία
 • ημιανοψίας
 • Επιληπτικές κρίσεις που σχετίζονται με απώλεια συνείδησης
 • Μεταβολή κίνησης
Αφασία: ενώσεις
 • ALIAS, γεννημένος στην Ιταλία γύρω στο 1996
 • Ομοσπονδία Α.Τ.Α., ακρωνύμιο ιταλικών φορέων αφασίας
Γενικοί στόχοι των ενώσεων : ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του πληθυσμού, αναζήτηση ενός εναλλακτικού προγράμματος, ενθάρρυνση της έρευνας, ενθάρρυνση της επαφής μεταξύ του ασθενούς και του μέλους της οικογένειας
Άπταιστα αφασία Περιγραφή : τύπος, ρυθμός, προφορά και διάρκεια σχεδόν κανονικών προτάσεων. ευγλωττία δεν είναι απολύτως παραγωγική. Συχνά ο ασθενής δεν γνωρίζει το έλλειμμα του Ταξινόμηση :
 • Διέγερση ή επανάληψη της αφασίας
 • Μη φυσιολογική αφασία (ονομαστική αμνησία ή αμνησιακή αφασία)
 • Αισθητική ή αφασία Wernike
 • Διακορθική αισθητική αφασία
Μη ρευστά υγρά Περιγραφή : Ο τόνος και ο ρυθμός των λέξεων είναι προφανώς ανώμαλοι και ιδιαίτερα αργές. Τα περισσότερα άτομα που έχουν πληγεί έχουν επίγνωση του λόγου τους που αρνούνται να μιλήσουν, να παραδοθούν

Ταξινόμηση :

 • Δυναμική αφασία
 • Διαφωτιστική αφασία κινητήρα
 • Διακορθωτική μικτή αφασία
 • Broca αφασία (ή κινητική αφασία)
Παγκόσμια αφασία Η πιο σοβαρή μορφή αφασίας:
 • Μη άπταιστη ομιλία
 • Καταστολή των λέξεων
 • Βαρειά εξασθένιση της κατανόησης της γλώσσας
 • Στόχος: παραγωγή λέξεων, επεξεργασία και κατανόηση των ίδιων
Άλλη ταξινόμηση της αφασίας
 • Αφασία υποδοχέα
 • Αντιφασική αφασία
 • Εκφραστική ή τροποποιητική αφασία
Αφασία: βασικά σημεία για τη διάγνωση Αξιολόγηση της χωρητικότητας:
 • κατανόηση των λέξεων
 • όνομα / αναγνώριση αντικειμένων
 • επαναλάβετε μερικές λέξεις
 • αναγνώριση των λέξεων που γράφονται αργά
 • γραφή
 • οποιουσδήποτε νεολογισμούς
 • επανάληψη / μίμηση ήχων
Διαφορική διάγνωση: Δοκιμή Άαχεν για αφασία Στόχοι :
 • Προσδιορίστε την ασθένεια και προσδιορίστε ακριβώς τον τύπο της αφασίας
 • Αξιολογήστε τη σοβαρότητα της αφασίας
 • Κατάλογος και ταξινόμηση των ασθενών που έχουν προσβληθεί με ένα πρότυπο και ακριβές σύνδρομο
Αξιολόγηση:
 • Αυθόρμητη γλώσσα
 • Επανάληψη λέξεων
 • Ονομασία αντικειμένων ή χρωμάτων
 • Επαναλαμβανόμενες λέξεις
 • Προφορική / γραπτή κατανόηση
Διαφορική διάγνωση: Δοκιμασία για την αφασία Δοκιμή των μαρκών: δίνει μια ιδέα για την κατανόηση της προφορικής γλώσσας και το βαθμό αλλαγής του
Άλλες διαγνωστικές εξετάσεις για την εκτίμηση της αφασίας
 • Δοκιμή γλώσσας
 • Δοκιμή υγρότητας
 • Αξιολόγηση του πηρεκτικού πηκτικού
 • Δοκιμή Benton
Αφασία: Θεραπείες
 • Θεραπείες ομιλίας
 • Αποκατάσταση της επικοινωνίας
 • Φροντίδα των σκέψεων
 • Μαθησιακή θεραπεία μέσω οπτικών, απτικών και γλωσσικών διεγέρσεων
 • Γλωσσικές προσεγγίσεις
 • Γλωσσολογικές-γνωστικές και πραγματιστικές-επικοινωνιακές θεραπείες
 • Η επικοινωνιακή αποκατάσταση μέσω εικόνων και αριθμών
Αφασία: Θεραπείες και κλινικές ενδείξεις
 • Η στοχοθετημένη και συνεχής αποκατάσταση μπορεί να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα
 • Η κανονικότητα της αποκατάστασης γλώσσας φαίνεται απαραίτητη για μια καλή πρόγνωση
 • Οι δίγλωσσοι ασθενείς αποκαθιστούν σχετικά γρήγορα τη δυνατότητα να μιλούν και να επικοινωνούν με τη μητρική τους γλώσσα
 • Μικρή αφασία: ο ασθενής ανακτά όλες τις γλωσσικές δεξιότητές του χωρίς την ανάγκη στοχευμένης θεραπείας αποκατάστασης

"12345

Συνιστάται

Γιατί η γρίπη των πτηνών προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους;
2019
Check-up
2019
Απογαλακτισμός ή στέρηση
2019